***TODAY IS NEW DAY*امروز روز جدیدیست***

***شمایید که لایق به اوج رسیدن...لایق به آرامش رسیدن...لایق زیباترین ها هستید***

امروز روز جدیدیست...امروز بهترین روز است...امروز فوق العادست...

امروز بی نهایت است...امروز روز من است...روزی که منتظرش بودم...

روزی که هیچ وقت دیگر نصیبم نخواهد شد...روزی که شروع می کنم تا خودم باشم...

روزی که شروع میکنم برای دیگران دعایی خیر کنم...روزی که شروع میکنم ببخشم...

روزی که شروع می کنم این غرور لعنتی رو بشکنم و بوسه ای بر گونه ی پدر مادرم بزنم...

روزی که شروع می کنم به قدم گذاشتن در مسیری پاک و زیبا و پر از آرامش...

روزی که قدم می گذارم و حرکت می کنم به سوی آرامشی که در خودم است...به سوی آرامشی که در خانواده ام است...

امروز روز شروع تغییر است...تغییری زیبا برای خودم بودن...

امروز بهترین روز است برای شروع اینکه درک کنم خودم هستم که خودمم...خانواده ام هست که خانواده ام هست...

امروز می خواهم شروع کنم تا رها کنم افکار رنج آور را...

امروز روزی است که می خواهم شروع کنم تا رها کنم کینه را...

امروز روزی است که می خوام شروع کنم بخشیدن را...

امروز روزیست که می خواهم شروع کنم زیبا دیدن را...

امروز روزیست که می خواهم شروع کنم محبت کردن را...

آری امروز روز شروع رها کردن افکار رنج آور است...

 امروز روز شروع رها کردن افکار رنج آور است...

آری امروز روز فوق العاده ای برای شروع افکار مثبت است...

امروز روز شروع مثبت اندیشیدن است...

آری امروز روز شروع  پیدا کردن و درک کردن آرامشی است که در خودم و خانواده ام هست...

آری آرامشی که در خودم و خانواده ام هست...

آری امروز روز شروع اوج گرفتن است...

آری امروز روز شروع پرواز کردن است...

آری امروز است که فوق العاده ارزشمند است...

آری امروز هدیه ی  خداوند هست...

آری امروز زندگی بی نهایت زیباست برای این که شروع کنم تا زیباییش را درک کنم...

آری امروز روز شروع است...روز شروعی برای پرواز کردن و اوج گرفتن در آسمان آرامش...

آری امروز روز شروع است...

امروز همین امروز است.

WWW.TODAYNEWDAY.BLOGFA.COM

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1388/08/21ساعت 15:44  توسط RAHA !  |